Sedummatte

Kokosfibermatter brukes som stamme for produksjon av f.eks. sedumtak. Plantefrøene (Sedumfrø) såes direkte på matten og dekkes med et tynt jordlag. Etterhvert vil frøene spire og bli grønne samtidig som røttene vokser ned i matten. Etter en tid kan mattene med planter rulles sammen og plasseres der de skal være.  Kokosfibermatte kan også brukes som lyddemping og isolering.  Fast fin overfate på type 15mm.

Description

Kokosfibermatter brukes som stamme for produksjon av f.eks. sedumtak. Plantefrøene (Sedumfrø) såes direkte på matten og dekkes med et tynt jordlag. Etterhvert vil frøene spire og bli grønne samtidig som røttene vokser ned i matten. Etter en tid kan mattene rulles sammen og plasseres der de skal være.

Mattene leveres i 15 mm tykkelse og i flak på 1,0 x 2,0 m.

I forbindelse med dyrking av grønne urter og frø brukes sedummatten i en løs utgave til spiring – «microgreens»

Kokosfibermatten – Sedummatten er 100% natur og består bare av kokosfiber og naturgummi.

 

Priser

Størrelse 100 x 200 cm

Produkt Bredde Pris pr meter
Kokosfibermatter – Sedummatte 15 mm 331,-
Kokosfibermatter – Sedummatte 20 mm 425,-

Betalingsbetingelser: 20 dager faktura dato. Frakt kommer i tillegg. Alle priser er inkl. MVA.

 

Ta kontakt for å bestille


    Betalingsbetingelser: 20 dager faktura dato. Frakt kommer i tillegg. Alle priser er inkl. MVA.